ĂŃĎ Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ŚŐ βŶ ĔĹVĨŚ

Comments (12)

Add Comment

Please login to comment

Video Information
MJDancingLoafers
Videos (267)
Subscribers (266)
Added: 2 years ago
Runtime: 04:00
Views: 663
Comments: 12
Rate this video
Rating: 5/5 ~ Votes: 8
Description
вÿ ƒαɾ, øṉε øƒ τhε ṃøṡτ вεαυτïƒυl løṿε ṡøṉģṡ εṿεɾ ώɾïττεṉ. εlṿïṡ, ατ øṉε øƒ hïṡ ƒïṉεṡτ ṃøṃεṉτṡ, ώïτh τhε вαсќģɾøυṉḋ ṃυṡïс øƒ "αṉḋ ï løṿε ÿøυ ṡø". εṉјøÿ!
ƒøɾ εṉτεɾταïṉṃεṉτ øṉlÿ, ṉø сøρÿɾïģhτ ïṉƒɾïṉģεṃεṉτ ïṉτεṉḋεḋ.
Categories
Entertainment, Music